Implantologija

Implantologija je grana dentalne medicine koja je usko povezana s oralnom i parodontnom kirurgijom, a omogućava rješavanje svih oblika bezubosti. Implatnatima se nadomješta jedan zub ili više njih bez potrebe za brušenjem susjednih zuba.

Moguća je i dodatna fiksacija potpunih proteza pomoću manjeg broja implantata i zglobnih veza koje povezuju implantat i potpunu protezu. To se posebno odnosi na vrlo često pomične donje potpune proteze.

Dentalni implantati su titanski samonarezujući vijci koji se postavljaju u ležište ispreparirano u kosti. Oni nadomještaju korijen prirodnog zuba. Postupak postavljanja implantata provodi se pod lokalnom anestezijom i potpuno je bezbolan.