Dentalna protetika

Nadomještanjem zuba i potpornih tkiva bavi se dentalna protetika. Dentalna protetika kao stomatološka disciplina dijeli se na mobilnu i fiksnu protetiku, ovisno o mogućnosti skidanja nadomjestka iz usta.

Fiksno protetski radovi fiksiraju se na zube i ne mogu se ukloniti iz usta bez uništavanja rada. Prilikom izrade fiksno portetskih radova valja detaljno planirati terapiju, ovisno o rasporedu preostalih zuba u ustima te njihovom parodontnom stanju.

Mobilno protetske radove pacijent može sam vaditi iz usta kako bi adekvatno održavao oralnu higijenu. Nakon isplanirane i pacijentu predočene terapije pristupa se uzimanju otisaka i registrata kojima se pacijentova individualna situacija prenosi u zubotehnički laboratorij gdje se započinje s izradom mobilno portetskog rada.

Poliklinika Morelato ima vlastiti zubotehnički laboratoriji, dentalni tehničari su važan dio našeg tima, a mobilno protetski radovi i popravci istih izrađuju se u najkraćem mogućem roku.