Maja Njegomir, dr. dent. med.

Nakon osnovne škole upisuje srednju medicinsku školu u Rijeci smjer zubni  tehničar koju završava 2005. godine. Iste godine upisuje studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. 2010 godine diplomirala je i stekla titulu doktora dentalne medicine.

2011. godini odrađuje pripravnički staž u Domu zdravlja Umag ,te se nakon staža zapošljava u dentalnoj poliklinici Morelato gdje radi i danas.

 

Tijekom i nakon studija kontinuirano se educira pohađajući tečajeve:

2012. Zagreb, Competence in Esthetics, međunarodni kongres

2013. Novigrad, AmannGirrbach, Model Management I training

2013. Zagreb, Suvremeni postupci u estetskoj dentalnoj medicini- radni tečaj preparacije inlay-owerlay i vestibularnih ljuskica s postupcima cementiranja

2013. Poreč, Dr.Glumičić, Dr.Rotim, Training course for the use of Dermavisc

2014. Novigrad, AmannGirrbach, Artex Model Management 2

2014. Opatija, Novi trendovi u dentalnoj medicini

2016. Primjena sedacije u stomatloškoj ambulanti, Zagreb

2017. Manji kirurški zahvati u parodontologiji, Zagreb

2017. Inicijalni modul primjene hijaluronskih filera u estetici lica, Zagreb

2017. Facial rejuvenation with Juvederm fillers and Vistabel