Elio Morelato, dr. dent. med.

Upisuje studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1979. Godine na kojem je i diplomirao 1985.godine.

Od 1985.-1992. radi u Domu zdravlja Poreč.

1992. godine otvara svoju Stomatološku ordinaciju „ Elio Morelato,dr.med.dent.“

2010. godine završava Specijalistički studij dentalne medicine pri Stomatološkom fakultetu u Zagrebu te stiče naziv Sveučilišni magistar dentalne medicine

2012. godine otvara Dentalnu polikliniku Morelato

 

U želji za stjecanjem novih saznanja polaznih je brojnih domaćih i međunarodnih seminara i kongresa:

 

Advanced restorative techniques (2005. Bern)

Astra world congres (2006. New York)

Advanced implant dentistry (2006. Mainz)

Implant treatment in difficult cases (2008. London)

4.Međunarodni kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (2010. Zagreb)

5.hrvatski međunarodni Quintesence kongres (2010. Zagreb)

Advanced implant dentistry (2010. Zurich)

4.Međunarodni kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (2011. Zagreb)

Hrvatski parodontološki dani (2011. Zagreb)

Perioimplant,međunarodni kongres (2012. Opatija)

Astra world congres (2012. Gothenburg)

Course "All-on-4" (2013. Munich)

Dental Bone and Tissue Regeneration (2014. Berlin)

10. hrvatski međunarodni Quintessence kongres (2015. Zagreb)

Hrvatski parodontološki dani (2015. Zagreb)

Improving confidence in hard and soft tissue management in esthetic areas, Dr. Tabanella (2015. Rim)

XI Hrvatski međunarodni Quintessence kongres (2016. Zagreb)

ITI World Symposium (2017. Basel)

Inicijalni modul primjene hijaluronskih filera u estetici lica (2017. Zagreb)

7.Međunarodni kogres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (2017. Osijek)

Član je Hrvatskog lječničkog zbora,  Hrvatske komore dentalne medicine , Hrvatskog parodontološkog društva  i Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju.