Martina Kreč, dr.dent.med.

Nakon završene osnovne škole upisuje Prvu gimnaziju Varaždin, opći smjer, koju završava 2011. godine. Iste godine upisuje studij dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. 2017. godine završava studij te stječe titulu doktorice dentalne medicine. Tijekom posljednjeg semestra fakultetskog obrazovanja odrađuje praktičnu nastavu u Domu zdravlja Zagreb-istok. Poliklinici Morelato pridružuje se 2019. godine.

 

Tijekom i nakon studija kontinuirano se educira pohađajući tečajeve.

2018. Zagreb  Od intrakanalne opskrpe do estetske restauracije: jednostavnim pristupom do kliničkog uspjeha, radni tečaj

2019. Zagreb  Udlage i bruksizam, radni tečaj